PDF Guidelines
ulf@ncc.se
1.
PDF Guidelines
2.
1. Text i handlings-förteckning och handlingar
3.
2. Korrekt namnsatta PDF-filer
4.
3. Referenser i handlingar
5.
4. Skalenliga ritningar och rätt roterade sidor
6.
5. Korrekt linjebredd
7.
6. Pappersstorlek
8.
7. Ta bort vyportar
9.
8. Dokument-egenskaper
10.
9. Linjer och text som lager
11.
10. Hatch (skraffering)
12.
Bakgrund, hänvisningar och standarder
Was this guide helpful to you?