Introduktion Bluebeam Revu eXtreme
ulf@ncc.se
1.
Introduktion Bluebeam Revu
2.
Öppna Revu-profil och öppna PDF-fil
3.
Navigering
4.
Verktygslåda
5.
Verktyg - Moln+Text
6.
Verktyg - Moln
7.
Verktyg - Bildtext
8.
Verktyg - Penna
9.
Verktyg - Textruta
10.
Verktyg - Överstrykning
11.
Status och filter
12.
Ändra och svara på kommentar
13.
Tips: Dimmer
Was this guide helpful to you?